Archief

800 JAAR OOGSTTIJD DEEL 3
Afgelopen zondag, 10 november 2019 vond deel 3 van het project “800 Jaar Oogsttijd” plaats bij de molen in Meterik.

Het hele dors proces is prachtig in beeld gebracht door de Twisse Dorsers, de Lichtaartse kloppers en de Sambeekse Motoren en Tractoren vereniging.

In de kapschuur werd er gesmuld van de pannenkoeken en de pizzabroodjes, gebakken in ’t Bakhuuske. Ook is het molenbrood over de toonbank gevlogen.

We willen graag alle vrijwilligers bedanken die dit laatste deel van 800 Jaar Oogsttijd bij de Meterikse molen tot zo’n groot succes hebben gemaakt. Het was ook dit keer weer een feestje.

Graag zien we iedereen weer aan het eind van de maand. Op 30 november wordt er namelijk speculaas gebakken in ’t Bakhuuske!


800 JAAR OOGSTTIJD DEEL 2

Op zondag 11 augustus 2019 vond deel 2 van het project “800 Jaar Oogsttijd” plaats bij de molen in Meterik.

In het Meterikse veld werd de geschiedenis van het oogsten in beeld gebracht. Van de hypermoderne combine tot traditionele oogstmethodes, alles was aanwezig afgelopen zondag. Ook werd er een korenmijt gebouwd, is er vanalles gebakken in ’t Bakhuuske en draaide de molen goed door met de flinke wind.

Iedereen heeft met volle teugen genoten van dit spektakel, uitgevoerd samen met S.M.T Sambeek.

Graag bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens dit evenement en zien we iedereen graag terug voor Oogsttijd deel 3  ‘Dorsen’ dat plaats vindt op zondag 6 oktober!

Meer foto’s zijn te vinden op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/Molen-Eendracht-maakt-Macht-in-Meterik-551785334843632/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAMPFvDMznuct3moncbXeuaYxirbhox-6jcjltZ5mmXt-dlky734bwQ-HuwoPk6awSpA-TSnq-V4Ih4

Oogsten in vele varianten

Op 11 augustus 2019 vindt deel 2 van het project, “800 Jaar Oogsttijd” plaats bij de molen in Meterik.

In 2019 wordt de hele cyclus van ploegen tot oogst verrassend in beeld gebracht:  live, spectaculair en in één oogopslag! Nooit eerder op deze wijze vertoond…

Hypermoderne combines  rijden als mastodonten op de achtergrond in schril contrast tot de steeds traditioneler wordende oogstmethodes die terugvoeren in de tijd. Handwerk versus computer.

In één oogopslag speelt zich 800 jaar landbouwtechniek af voor de ogen van de toeschouwers langs het veld.  Deel 2 van drieluik Oogsttijd over de ontwikkeling die boeren in de afgelopen 800 jaar hebben doorgemaakt, van handzeis tot supercombine.

Meer informatie over deze en andere activiteiten rondom de molen vindt u onder het kopje “nieuws”.

Bron: https://www.horstaandemaas800.nl/activiteiten/800-jaar-oogsttijd-deel-2

Nationale Molendagen 2019

Op 11 en 12 mei, waren het weer de Nationale Molendagen!

Vele molens door het hele land waren het gehele weekend geopend. Zo ook de Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”. Tijdens de Molendagen werd er uitleg gegeven over het reilen en zeilen van de molen en waren er rondleidingen.

Vorig jaar werd in Meterik ’t Bakhuuske feestelijk geopend tijdens de Nationale Molendagen. Dit jaar was ’t Bakhuuske volop in gebruik en zijn er op zaterdag ambachtelijke molenbroden gebakken en op zondag speciaal voor Moederdag, vlaaien! Ook werden er pannenkoeken gebakken met meel dat door de molen is gemalen. Dit alles was ook dit jaar weer een groot succes. Alle vrijwilligers, bedankt!

Opening Sprekende Tuinen 

Zaterdagmorgen 20 april was de opening van het project sprekende tuinen, onderdeel van 800 jaar Horst aan de Maas bij de Molen Eendracht maakt Macht in Meterik, een van de tuinen waar taalkundig werd getuinierd.

8 Eeuwen lang verbonden door taal
Vanaf 20 april 2019 kent Nederland acht ‘Sprekende Tuinen’ en die liggen allemaal in Limburg, in Horst aan de Maas wel te verstaan. Herstel, eentje niet. Die ligt zelfs niet in Limburg en die tuin sprak al eerder. Daarover later meer…

Taal om te ontdekken
In het kader van de viering Horst aan de Maas 800 wordt het publiek uitgenodigd er in acht. Sprekende Tuinen hun taal te herontdekken. Taalparken, zo zou men ze ook kunnen noemen, waar op speciale tekstborden de herkomst wordt uitgelegd van zo’n 250 spreekwoorden. Uitdrukkingen die in de afgelopen eeuwen vanuit het dagelijkse leven zijn
ontstaan: we gebruiken ze als vanzelfsprekend in ieder gesprek, maar weten vaak niet waar ze vandaan komen. De uitleg vertelt veel over het dagelijkse leven van toen.

Tuinen om te ontdekken
Een bezoek aan deze taaltuinen houdt tevens een kennismaking in met een aantal verrassende plekken in Horst aan de Maas. En wie weet raak je in gesprek en maak je er bekenden. Precies dat wat taal moet doen: verbinden…


Ploegen & Zaaien in ’t Meteriks veld

Op zondag 24 maart vond het eerste gedeelte van 800 Jaar Oogsttijd plaats op het veld rondom de Meterikse molen.

Op het Meteriks veld werd de geschiedenis van ploegen en zaaien getoond, van echte paardenkracht tot aan GPS gestuurde tractoren.  De molen draaide fijn door en er werd flink gebakken in ‘t Bakhuuske.

Het was een groot succes. Het zonnetje scheen en er waren veel enthousiaste bezoekers. Daarom wil de molen de organisatie en alle vrijwilligers bedanken die dit evenement in goede banen hebben geleid!

Hieronder een sfeerimpressie van deze geslaagde dag:


800 JAAR OOGSTTIJD 

Bron: Stichting 800 jaar Horst aan de Maas

Er wordt hard gewerkt aan ‘800 jaar Oogsttijd’, een groots opgezet en langdurend evenement in Meterik.
In 2019 wordt de hele cyclus van ploegen tot oogst verrassend in beeld gebracht: live, spectaculair en in één oogopslag! Nooit eerder op deze wijze vertoond… 

Hypermoderne combines rijden als mastodonten op de achtergrond in schril contrast tot de steeds traditioneler wordende oogstmethodes die terugvoeren in de tijd. Handwerk versus computer…

Begrip voor de boer
Oogsten benadrukken de seizoenen.  Seizoensgebondenheid en het belang van oogsten wordt nu door de burger amper nog gevoeld. Van de laatste 800 jaar was dat 750 jaar lang wél het geval!
Het begrijpen van de oogst kweekt begrip voor de positie van de landbouwer door de eeuwen heen…

Terugkijkend in de geschiedenis van  ons dagelijks brood
Graan is de basis voor ons dagelijkse brood.  Van maart tot in oktober beheerst dit gewas prominent het gebied rondom de Meterikse molen, gelegen aan de noordkant pal tegen het dorp Meterik,  met een  geschiedenis waar langer dan 800 jaar graan is verbouwd.
Rondom de molen Eendracht maakt Macht wordt in 2019 een link gelegd dwars door de tijd heen, vanaf nu terug in de tijd gekeken. Van ploegen, zaaien tot de oogst in augustus en het dorsen in oktober…
Zoals de oogst hierboven beschreven zo worden ook  de ploeg- en zaaimethoden volgens hetzelfde principe in beeld gebracht.. dwars door de tijd heen.   Ook hier handwerk versus GPS…

Volg de groei van graangewas op de voet
Vanaf het moment dat de boer in maart zijn land verbouwd tot de oogst in augustus is de groei van dit graangewas te volgen met de molen op de achtergrond als centraal infopunt. Scholen, ouders met kinderen en toeristen kunnen het hele jaar door zien en beleven waar ons brood vandaan komt. Vroeger voor iedereen de meest vanzelfsprekende zaak, nu voor velen een openbaring.

Voor, tijdens én na de oogst is het hele proces in de molen te volgen. 

Mijten in het landschap als een vergeten landschap
Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw waren na de oogst schoven en mijten een vertrouwd beeld in het landschap als een markante tijdsaanduiding: de oogst is binnen!
Van de afgelopen 800 jaar hebben deze agrarische bouwwerken zeker 750 jaar lang in de weken na de oogst het landschap gedomineerd.

Vliegeren op het stoppelveld
Als de machines en landarbeiders zijn verdwenen oogt het geschoren graanveld als een  stoppelveld. Een lege immense ruimte wordt het domein van de kinderen en laten ze er hun vliegers op. Als een vergeten schilderij uit een lang verleden, dat ouderen zich nog herinneren..

Bezoek https://www.horstaandemaas800.nl/ voor meer informatie over alle evenementen die plaatsvinden in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas


Landelijke Kern met Pit projecten 2017 prijsuitreiking

9 juni omstreeks 07.00 uur vertrok de eerste auto met aanhanger met hierop een kleine molen richting de Prodentfabriek te Amersfoort , om ons/uw project aan het grote publieke te tonen.

Omstreeks 07.30 uur vertrokken nog eens 14 vrijwilligers met auto richting Amersfoort, waar wij met z’n zestienen ongeveer gelijk tijdig omstreeks 09.00 uur arriveerden.

Meteen werd er begonnen met de stand opbouw en dit gebeurde onder grote belangstelling, van diverse media en cameraploegen kregen we vanaf het begin meer dan voldoende aandacht.

De vele koekjes die gebakken waren tussen de 800 – 900 werden uitgedeeld , waardoor wij duidelijk in beeld waren bij vele bezoekers en genodigden.

Toen we omstreeks 10.00 uur ook nog pannenkoek meel begonnen te maken waren de camaraploegen er als de kippen bij om dit eveneens vast te leggen.

De vrijwilligers deden er alles aan om uw/ons project te promoten en Meterik duidelijk op de kaart te zetten.

Na het interview van Hella Hueck met Tjeenk Willink was er een korte pauze en kon iedereen eventueel work-shops bezoeken , de bezoekers te bewegen om op hun project te kiezen en/of in de buitenlucht even bijkomen van de hitte en spanning.

Wij hadden met z’n allen een goed gevoel nadat wij de overige projecten hadden bekeken , maar het viel wel op dat enkele provincies zelfs met één of meerdere bussen waren gekomen om hun project te promoten.

De spanning werd die middag opgevoerd en vanaf ca. 15.30 uur tot 17.00 uur begon de prijsuitreiking, waar in eerste instantie de bezoekersprijs werd bekendgemaakt.

Deze werd gewonnen door provincie Groningen.

Hierna volgde de uitreiking van de Gouden, Zilveren en Bronzen pit.

Ondanks ons/uw geweldig project behaalden wij niet voldoende stemmen en/of was de jury een andere mening toegedeeld.

Prijswinnaars Gouden Pit provincie Groningen met project Groente- en fruitkar dorpsschooltuin, Zilveren Pit provincie Gelderland met project “Wind”, Bronzen Pit   provincie Friesland met project Pluktuin naast de branding.

Natuurlijk waren wij enigszins teleurgesteld dat wij geen extra Pit mochten ontvangen, maar  tevens ook trots dat wij ons/uw project zo landelijk hebben kunnen presenteren.

Nogmaals dank voor uw steun tijdens bouw/aanleg project van Grond tot Mond , de stemmen en positieve reactie tijdens opening.

Op foto Michiel Baltussen bij kleine Molen en Thijs van Rens in gesprek met Tjeenk Willink bij stand.


Bakkers actief in ’t Bakhuuske.

Na een proefperiode van enkele maanden, starten zaterdagmiddag 11 augustus de bakkers met het bakken in de Meterikse Bakoven. Iedere 2e zaterdagmiddag in de maand zullen de bakkers bakken van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Meterikse Bakoven. Zaterdagmiddag 11 augustus worden broden gebakken, die tegen gereduceerde prijs in ’t Bakhuuske verkrijgbaar zijn.


Nieuwe Grasmaaier.

Onderstaande een trotse vrijwilliger van de afdeling “Groen”bij de Molen Eendracht Maakt Macht met een nieuwe grasmaaier, zodat het gras weer netjes bijgewerkt kan worden.

Door de bijdrage van de Rabo Clubkas Campagne en de giften in mei bij de opening hebben wij voor de vrijwilligers deze investering kunnen doen. Nogmaals dank voor uw stemmen en de vele giften.


Molengidsen
Op 2 juni jl. zijn een drietal vrijwilligers geslaagd voor Molengids, te weten Henk Ambrosius, Nancy Baltussen-Jacobs en Roxanne Oxley.

Naast de 3 Molenaars kunnen de Molengidsen in de toekomst eveneens rondleidingen in  en om de Molen verzorgen.  


Kans op landelijke titel ‘de Gouden Pit’
Door het winnen van de Limburgse Kern met Pit-prijs, maken wij met ons project ‘Bakhuuske, van grond tot mond’ nu kans op de landelijke titel ‘de Gouden Pit’. Breng hier je stem uit op ons project!

Of bekijk de video hier.


Kans op landelijke titel ‘de Gouden Pit’

Op zaterdag 9 juni is het zover: dan is de landelijke finale van Kern met Pit en wordt bekend wie de winnaar is van de Gouden Pit. Als winnaar van de Limburgse Kern met Pit-prijs, maken wij met ons project ‘Bakhuuske, van grond tot mond’ nu kans op deze landelijke titel. En jij kunt ons helpen met het in de wacht slepen van die hoofdprijs! De Gouden Pit wordt namelijk voor 50% door de vakjury bepaald en voor 50% door online stemmen. Wil jij een steentje bijdragen aan ons project? Stem dan hier!


Laat je stem horen voor molen Meterik!
De Rabobank Clubkas Campagne is weer van start. Dit jaar neemt de molen Eendracht Maakt Macht ook deel aan deze campagne. En we kunnen je hulp goed gebruiken, want jouw stem is geld waard!

De Rabobank draagt het verenigingsleven een warm hart toe en laat zijn leden een deel van de winst verdelen over clubs in de regio. Als lid van de Rabobank ontvang je per post een persoonlijke stemkaart met een unieke code. Met deze unieke code kun je vervolgens online stemmen op jouw favoriete club. Je mag zelfs (max.) twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabo Clubkas.

Draag jij de molen Eendracht Maakt Macht een warm hart toe? Breng hier je stem uit!


Feestelijk openingsweekend uitbreiding molen

Een aantal jaren zijn een groep vrijwilligers iedere week druk in de weer geweest met de bouw van ’t Bakhuuske, de naastgelegen halfopen kapschuur en het aanleggen van gewasveldjes en de omgeving rondom de molen. Nu is het zover, de uitbreiding van de molen is klaar! Tijdens de Nationale Molendagen op 12 en 13 mei worden ’t Bakhuuske en de naastgelegen kapschuur feestelijk geopend. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Met de uitbreiding is de molen Eendracht Maakt Macht een ontmoetingsplek voor dorpelingen, toeristen en andere belangstellenden. Bezoekers kunnen het gehele proces van korrel tot brood kunnen aanschouwen. Het graan van de gewasveldjes wordt gemalen in de korenmolen dat wordt gebruikt voor het bakken van brood in ’t Bakhuuske. Een plek waar oude tijden herleven.

Na de officiële opening door de wethouder Paul Driessen op zaterdag 12 mei om 13.00 uur wordt de nieuwe houtoven in gebruik genomen. Concordia Meterik en zangvereniging Meriko Vocaal zullen met muziek en zang de feestelijke opening bijwonen. In de nieuwe Meterikse bakoven worden vlaai, pizza’s en broodjes gebakken. Ook zijn er verschillende andere oude ambachten zoals manden vlechten, bier brouwen en het houden van bijen dit weekend te aanschouwen. Op zondag vertelt de Heemkundevereniging (vanaf ca. 14.30 uur) over de geschiedenis van de molen, en zal het koor Zanglust een optreden geven. Voor de jeugd zijn er verschillende oud Hollandse spellen, is er een kleine speurtocht rondom de molen en kunnen zij de kleurplaat voor de kleurwedstrijd inleveren. Kortom, er is van alles te beleven voor jong en oud!

De molen is op zaterdag 12 mei van 11.00 tot 17.00 uur geopend en zondag 13 mei van 11.00 tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Gezien de beperkte parkeergelegenheid vragen wij u indien mogelijk te voet of per fiets te komen.

Winnaar Kern met Pit Limburg
Mede door jullie steun is ons project ‘Bakhuuske, van grond tot mond’ gekozen tot het beste project van Limburg. Het is een kroon op het gezamenlijk werk. Wij zijn de trotse trofee winnaar van Limburg, ontvingen het predicaat ‘Kern met Pit’ en kregen een extra prijs van € 1.500,-! Wij mogen nu meedoen aan de landelijke wedstrijd van ‘Kern met Pit’ voor het beste project van Nederland!

Wij danken jullie allemaal voor jullie steun en betrokkenheid bij ons project!


Stem op ons Kern met Pit project! 

Wij nemen dit jaar vol trots met het project ’t Bakhuuske Meterik, van grond tot mond, deel aan Kern met Pit. En jij kunt ons helpen met het in de wacht slepen van de hoofdprijs!

Wat is Kern met Pit?
Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij Nederland (KNHM). Men ondersteunt lokale initiatieven met kennis en geld. Om financiële steun te krijgen is er jaarlijks per provincie een wedstrijd voor de deelnemende projecten. Het project met de meeste stemmen via internet en van een vakjury wint de trofee met een hoofdprijs van € 1.500,00.

Stem op ons project!
De afgelopen twee jaar zijn wij met heel veel vrijwilligers bezig geweest om iets unieks in ons dorp Meterik te realiseren. Het huidige resultaat mag er zijn, maar we zijn er nog niet… We kunnen dan ook alle hulp nog goed gebruiken. Wil jij een steentje bijdragen? Stem op ons!

1    Ga naar: http://www.kernmetpit.nl/home/

2    Registreer via de email, ga opnieuw naar de website van Kern met Pit en volg de aanwijzingen op de site. 

Lees hieronder meer over ons project ‘Bouw ’t Bakhuuske – Van grond tot mond’.      


   

Geslaagd startsein bouw ’t Bakhuuske

Zaterdag 10 december was het officiële startsein van de bouw van ’t Bakhuuske en de naastgelegen kapschuur. Vele geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen. Na een kort welkomstwoord door voorzitter Richard Couwenberg, heeft burgemeester Kees van Rooij het officiële startsein gegeven door met de graafmachine de eerste graafwerkzaamheden te verrichten! Hiermee is de start van de bouw officieel ingeluid! Samen met de molenaars zijn de bouwplannen en natuurlijk niet te vergeten de sponsoren aan het publiek gepresenteerd. Hierna was er een gezellig samenzijn in de molen. Onder het genot van een heerlijke pannenkoek en poffertjes werd de start van de bouw gevierd. Hieronder een fotoverslag van deze geslaagde middag:

dsc_1277 dsc_1278 dsc_1286 dsc_1295 dsc_1297 dsc_1299 dsc_1301 dsc_1304 dsc_1308 dsc_1318

dsc_1317

dsc_1325 dsc_1329


Feestelijk startsein bouw ’t Bakhuuske

opruimwerkzaamhedenHet is zover! Na een lange voorbereidingsperiode gaat de start van de bouw van ’t Bakhuuske en de inrichting van de omgeving rondom de molen beginnen. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het officiële startsein van de bouw op zaterdag 10 december.

Poffertjes, warme drankjes en startsein door Kees van Rooij
Burgemeester Kees van Rooij verricht op zaterdag 10 december a.s. de officiële handeling, waarmee de start van de bouw feestelijk wordt ingeluid. U bent om 15.00 uur van harte welkom bij de molen Eendracht Maakt Macht. Op deze feestelijke middag zal de molen draaien. Van het gemalen meel worden heerlijke poffertjes en pannenkoeken gebakken. Er zullen ook warme dranken geserveerd worden. Na een welkomstwoord zal burgemeester Kees van Rooij samen met de molenaars de start van de bouw inluiden, waarna de bouwplannen worden gepresenteerd. Hierna wordt het glas geheven op dit heugelijke moment.

Graag tot ziens op zaterdag 10 december!

img-20161203-wa0000img-20161203-wa0003img-20161203-wa0004img-20161203-wa0001
De kop is eraf! 

Vele jaren geleden ontstonden de eerste ideeën om de molen en haar directe omgeving meer open te stellen voor een groter publiek. De afgelopen jaren zijn deze ideeën uitgegroeid tot officiële plannen. De plannen om een Bakhuuske te bouwen, waarmee het gehele proces van korrel tot brood uitgebeeld kan worden en om de omgeving rondom de molen in te richten als een pleisterplaats voor o.a. fietsers. Nu, na een voorbereiding van een aantal jaren, zijn een aantal vrijwilligers gestart met de uitvoering van deze plannen!! Een aantal zaterdagen zijn zij o.a. druk bezig geweest met het opruimen van de geitenwei naast de molen. Hieronder een aantal foto’s van de eerste opruimwerkzaamheden. 

img-20161112-wa0007 img-20161112-wa0010 img-20161112-wa0033img-20161112-wa0013
img-20161112-wa0035 img-20161112-wa0039 img-20161112-wa0051

opruimwerkzaamheden

opruimwerkzaamheden1


Bouw ’t Bakhuuske ‘Van grond tot mond’
Een ontmoetingsplek van de molen maken. Dat is ons doel. Een plek waar dorpsbewoners, toeristen en andere belangstellenden met elkaar samen komen. Wij willen de activiteiten rondom onze historische molen dan ook vergroten. Wij leggen een kleine boomgaard aan, bouwen een bakhuuske met traditionele houtoven en een halfopen kapschuur. In het bakhuuske bakken we voor en met inwoners van Meterik. Met onze bakkersactiviteiten zijn wij een “warme” plek voor iedereen in ons dorp!

Het project is in volle gang! Klik hier voor foto’s van de bouw van het project.


Limburgse Molendag 2016!

limburgse-molendag-1

Kom aanstaande zondag 2 oktober tijdens de Limburgse Molendag een kijkje nemen in de molen. Tijdens de Limburgse Molendag zijn maar liefst zestig molens door heel Limburg gratis te bezoeken. Eén van deze molens is onze molen Eendracht Maakt Macht. Ontdek hoe de molen van binnen werkt. De molenaars laten u graag zien hoe zij met de historische korenmolen allerlei soorten graan malen en vertellen u alles over de geschiedenis, technieken en werking van de molen. Rondom de molen liggen de gewasveldjes er prachtig bij. Op deze gewasveldjes worden verschillende soorten granen geteeld.

De Limburgse Molendag is zeker het bezoeken waard. Het is een prachtig dagje uit met het gehele gezin. U bent van harte welkom om op zondag 2 oktober een bezoek te brengen aan onze molen. De molen is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Plannen ‘Bakhuuske’ bij molen Meterik in nieuwsblad HALLO

In het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas staat een artikel over onze plannen om een bakhuuske te bouwen bij de molen. Met de bouw van het bakhuuske willen de molenaars het gehele proces van korrel tot brood aan bezoekers laten zien. Lees het gehele artikel over de plannen rondom het bakhuuske op: http://www.hallohorstaandemaas.nl/bakhuuske-20165191020

Untitled design

Welkom in de molen! Nationale Molendag 2016

Welkom in de molenNeem een kijkje binnen in de molen! Aankomende zaterdag 14 mei en zondag 15 mei wordt de Nationale Molendag gehouden. In dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland. Eén van deze molens is onze molen Eendracht Maakt Macht. De molenaars laten u graag zien hoe zij met de historische korenmolen graan malen en vertellen u alles over de geschiedenis, technieken en werking van de molen. Het versgemalen graan is perfect voor het bakken van pannenkoeken. Rondom de molen liggen de gewasveldjes er prachtig bij. Op deze gewasveldjes worden verschillende soorten granen geteeld. Afgelopen woensdag hebben een aantal vrijwilligers nog sojabonen en boekweit gezaaid.

De Nationale Molendag is zeker het bezoeken waard. Het is een prachtig dagje uit met het gehele gezin. U bent van harte welkom om op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei een bezoek te brengen aan onze molen. De molen is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Het bezoek aan de molen is geheel gratis.

Weekend van de smaak 2014

Tijdens het weekend van 27 en 28 september 2014 vond op het Floriadeterrein in Venlo het Weekend van de Smaak plaats. Deze food- en Belevingsmarkt trok dit jaar ruim 25.000 bezoekers.

Ook de molenaars van Eendracht Maakt Macht waren van de partij. In samenwerking met CITAVERDE College werd spelt gemalen. In totaal ging er ruim 175 kg door de molen.

Molen


Test je kennis over Graan 

In samenwerking met CITAVERDE College hebben wij een digitale quiz over graan ontwikkeld. Klik op de foto en test je kennis!